icon

Lời bài hát Quốc ca Việt Nam – Nhạc sĩ Văn Cao

Ngày 24/12/2022555

Quốc ca Việt Nam ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt là đất nước sắp bước vào một kỷ nguyên mới. Đối với nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông khi tìm thấy lý tưởng sống của mình. Văn Cao từng chia sẻ về sự ra đời của Quốc ca Việt Nam. Cùng top bài hát tìm hiểu nhé

Lời bài hát Quốc ca Việt Nam 

Đoàn quân Việt Nam đi

Chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.

Đường vinh quang xây xác quân thù,

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,

Tiến mau ra sa trường,

Tiến lên, cùng tiến lên.

Nước non Việt Nam ta vững bền.

Lời 2

Đoàn quân Việt Nam đi

Sao vàng phấp phới

Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than

Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,

Đứng đều lên gông xích ta đập tan.

Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,

Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,

Tiến mau ra sa trường,

Tiến lên, cùng tiến lên.

Nước non Việt Nam ta vững bền.

Quốc ca Việt Nam ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt là đất nước sắp bước vào một kỷ nguyên mới

Hoàn cảnh ra đời Quốc ca Việt Nam

Quốc ca Việt Nam được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tại Hà Nội vào cuối năm 1944, khi sự nghiệp cách mạng Việt Nam đang có bước chuyển biến hết sức quan trọng, hướng tới thời khắc lịch sử Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Lúc đó nhạc sĩ Văn Cao mới 21 tuổi và đã có nhiều sáng tác yêu nước, có tác động rất tích cực đến quần chúng nhân dân và phong trào đấu tranh cách mạng.

Một cán bộ Việt Minh tên là Vu Quy biết rõ tài năng kiệt xuất của ông, động viên ông tham gia hoạt động cách mạng và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là sáng tác Hành khúc cổ động chiến tranh Việt Nam. 

Mùa đông năm 1944, bài Tiến quân ca ra đời, được đăng trên mục Văn nghệ của báo Độc 

Lập và ngay lập tức được Mặt trận Việt Minh sử dụng làm bài hát chính thức trong các hoạt động tuyên truyền, cổ động và huấn luyện. Đoàn kết, thống nhất các tầng lớp nhân dân đứng vào hàng ngũ “Quân đội Việt Nam”, dốc sức “cùng chung công cuộc cứu nước”, chuẩn bị tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Mùa đông năm 1944, bài Tiến quân ca ra đời

Theo Bác Hồ, bài Quốc ca Việt Nam của Văn Cao là phù hợp nhất, ngắn gọn và có khí thế, dễ hát dễ nghe, dễ phổ biến. Ngay sau đó, Bác Hồ quyết định chọn bài Quốc ca Việt Nam và giao cho nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi khẩn trương tổ chức tập dượt cho dàn đồng ca để chiều 16-8 báo cáo tại hội nghị.

Chiều 16-8, Quốc dân Đại hội ở Tân Tạo đã bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc do Bác Hồ làm Chủ tịch, đồng thời quyết định chọn: lá cờ đỏ sao vàng năm cánh ở giữa làm Quốc kỳ, và bài “Tianquan Wipe” được chọn làm quốc ca. 

Ngay sau đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban khởi nghĩa, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết tiến hành Tổng khởi nghĩa toàn quốc, giành chính quyền. Theo Bác bài “Tiến quân ca” của Văn Cao là phù hợp nhất, ngắn gọn, hùng tráng, dễ hát dễ truyền. Bài Quốc ca Việt Nam của Văn Cao ra đời như vậy, trong một thời đại lịch sử đánh dấu “bình minh mới” của dân tộc và đất nước.

Xem thêm: Lời bài hát Giấc mơ trưa – Ca sĩ Thùy Chi

Bố cục bài hát Quốc ca Việt Nam 

Quốc ca Việt Nam có hai khổ, kết cấu đơn giản, điệu đơn giản, dễ hát dễ nhớ. So với thời điểm ra đời (1944), giai đoạn sau này, nhất là khi trở thành quốc ca, bài Quốc ca Việt Nam đã được nhạc sĩ Văn Cao sửa đổi một chút về ca từ cho phù hợp hơn. Nguyên bản khi mới phát hành, khổ thơ đầu “Đoàn quân Việt Minh đi”, sau đổi thành “Đoàn quân Việt Nam đi”;

Cuối khổ thơ thứ hai “Nín hận bao lâu/ Tay cầm lên đường/ Người ơi! Đừng quên” cũng do nhạc sĩ Văn Cao sửa: Vì nhân dân chiến đấu không ngừng/ Tiến mau ra sa trường/ Tiến lên! Cùng tiến lên/ Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Bài Quốc ca Việt Nam của Văn Cao ra đời như vậy

Sau năm 1975, chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, ngày 2 tháng 7 năm 1976, hai miền Nam Bắc thống nhất thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Quốc ca Việt Nam là bài Tiến quân ca. 

Năm 1981, tổ chức Việt Nam sửa lại quốc ca. Một cuộc đua bắt đầu, nhưng hơn một năm sau, cuộc đua không còn được nhắc đến và không có tuyên bố chính thức về kết quả. Tiến quân ca vẫn là Quốc ca Việt Nam cho đến ngày nay.

Quốc ca Việt Nam ra đời và đồng hành cùng lịch sử lâu dài của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đã trở thành biểu tượng của ý chí, nguyện vọng và niềm tự hào của nhân dân. dân tộc việt nam.